عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد. (مقام معظم رهبری)
حدیث
آرشیو نشریه ها
نشریه شماره 1
مقاله شماره 1 [SOTITR]
مقاله شماره 1
فیلم "بازگشت" ساخته آندره ی زویا گیتسف با مشارگت کانون فیلم خط سوم و در ادامه سری برنامه شب های سینمایی روسیه با حضورعلی فرهمند منتقد سینما چهارشنبه 3 شهریورماه در فرهنگسرای ملل نقد و بررسی خواهدشد.
سه شنبه 02 شهریور 1395
مقاله شماره 2 [SOTITR]
مقاله شماره 2
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
سه شنبه 02 شهریور 1395
مقاله شماره 3 [SOTITR]
مقاله شماره 3
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
سه شنبه 02 شهریور 1395
مقاله شماره 4 [SOTITR]
مقاله شماره 4
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
چهارشنبه 03 شهریور 1395
مقاله شماره 5 [SOTITR]
مقاله شماره 5
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
شنبه 20 شهریور 1395

More
نشریه شماره 2

More
نشریه شماره 3

More
نشریه شماره 4

More
نشریه شماره 5

More
نشریه شماره 6

More
نشریه شماره 7

More