عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد. (مقام معظم رهبری)
حدیث
درباره نشریه

نشریه ترجمان علم اطلاعات و دانش شناسی، ، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم‌تراز‌خوانی است که توسط مدیریت کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر می‌گردد. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تعلق دارد.

  اهداف

 ترجمان علم اطلاعات و دانش شناسی هدف‌های زیر را دنبال می‌کند:

  • گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و فناوران در میان تولید‌کنندگان و نیازمندان علم اطلاعات و دانش شناسی و فناوری اطلاعات؛
  • انتشار آخرین یافته‌های علمی در جهان؛
  • آگاه سازی مخاطبان از گسترش‌های علم و فناوری؛
  • ثبت یافته ها و نتایج پژوهش‌ها در جهان؛
  • معرفی یافت‌ها و دستاورهای علم اطلاعات و دانش شناسی در جهان؛
  • معرفی یافت‌ها و دستاورهای علم اطلاعات و دانش شناسی در جهانو فناوری؛
  • ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور؛
  • ترویج استانداردهای نشر ادواریها در کشور.

 

  مخاطبان اصلی

  مخاطبان نشریه ترجمان علم اطلاعات و دانش شناسی را استادان دانشگاه و دانشجویان رشته‌های مرتبط، و پژوهشگران و کارگزاران حوزه‌های مرتبط تشکیل می‌دهند.

 

 قلمرو

  نشریه ترجمان علم اطلاعات و دانش شناسی حاوی ترجمه مقالات پژوهشی و مروری در حوزه‌های کتابداری و اطلاع رسانی، اطلاع سنجی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، اصطلاح شناسی، جامعه اطلاعاتی، تعامل انسان و اطلاعات و زبان شناسی رایانه ای، مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات، پردازش و سازماندهی اطلاعات، و سایر زمینه های مرتبط در عرصه علوم اطلاعات است که در نشریات معتبر جهانی منتشر شده است.

نشریه ترجمان علم اطلاعات و دانش شناسی، ، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم‌تراز‌خوانی است که توسط مدیریت کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر می‌گردد. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تعلق دارد.